{{#invoke:animate|text}}

活力

来自Conan Exiles Wiki
跳转至: 导航搜索

This article is a stub. You can help Conan Exiles Wiki by expanding it.

Icon Health.png

活力流放者柯南中的人物属性之一。它决定了玩家角色的生命上限。

生命值计算[编辑 | 编辑源代码]

基础生命值 + (12 * 活力) = 最大生命值

以10 点活力属性点为例:

200 + (12 * 10) = 320 最大生命值

注释[编辑 | 编辑源代码]