{{#invoke:animate|text}}

焦黑者休憩处

来自Conan Exiles Wiki
跳转至: 导航搜索


焦黑者休憩处
生物群落 沙漠
坐标 118,145
类型 营地
地图标志 T Map Icon camp black hand.png
Mini T Map Icon camp black hand.png

塔曼的家,也有一群西伯莱人斗士。

描述[编辑 | 编辑源代码]

素材库[编辑 | 编辑源代码]